Ballast Nedam vergroot regionale aanwezigheid in Utrecht en Gelderland met komst Ballast Nedam Midden

Ballast Nedam gaf in haar jaarbericht over 2017 aan, dat het bedrijf back on track is. Door zich te richten op het verwerven van solide projecten en kostenbeheersing, komt er nu ruimte om verder te investeren. Met de komst van Ballast Nedam Midden wil Ballast Nedam de potentie in Utrecht, Gelderland en Overijssel beter gaan benutten.

Regionale aanwezigheid Utrecht, Gelderland en Overijssel verder vergroten

Naast de grote complexe bouwwerken is Ballast Nedam in bijna heel Nederland actief in de regio. Ieder regiobedrijf richt zich op de behoefte van die regio. Met dochterbedrijven Heddes in Noord Nederland, Ballast Nedam West in West Nederland, Ballast Nedam Zuid in Noord-Brabant en Laudy in Limburg. Ook in Utrecht, Gelderland en Overijssel wil Ballast Nedam dichter bij haar klanten en lokale partners zitten. De komst van Ballast Nedam Midden zal daarvoor zorgen en kan de organisatie haar regionale aanwezigheid verder vergroten.

Ballast Nedam Midden richt zich voornamelijk op gestapelde bouw (meerlaagse woningen, zorgvastgoed, scholen en kantoren) met focus op een geïndustrialiseerde aanpak. Logisch, omdat directeur Ballast Nedam Midden, Nico Lamerichs veel ervaring heeft met modulaire bouw en interdisciplinaire teams.

Nico Lamerichs: “De vraag naar goede appartementen groeit met de dag. Wij zien daar de beste mogelijkheden voor de industrialisatie van het bouwproces. Daarmee kun je namelijk een antwoord geven op de groeiende vraag en toch flexibel zijn. Comfort en duurzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden.”

Zijn evenknie, Patrick Barské, directeur business development, is zeer bekend met de lokale vastgoedmarkt met woningbouw en zorgvastgoed als speerpunten. Deze bundeling van kennis van de regio, kunde en focus op kostenefficiëntie, door de geïndustrialiseerde aanpak, maakt dat Ballast Nedam Midden een toegewijde en betrouwbare partner zal worden.

De uitbreiding van bouwcapaciteit door de komst van Ballast Nedam Midden biedt voor u als relatie ook kansen. Wij gaan daarom graag met u in gesprek over de realisatie van uw huisvestings- of ontwikkelopgave.

---