Renovaties en transformaties

Woningen creëren in een leegstaande kerk of fabriek. Of een verouderd kantoorgebouw omtoveren tot een voorloper in duurzaamheid. In de bouw heet dat renoveren. Maar eigenlijk is het een complete transformatie. Het is een vak apart, waarvoor diepgaande bouwkennis en veel inzicht nodig is.

De gewenste eindsituatie is meestal wel bekend. En het uitgangspunt ook. Maar hoe komt u van A naar B? Dat is een zoektocht waarvoor veel creatief bouw-denkwerk nodig is. Welk materiaal opnieuw te gebruiken is. Hoe sterk de huidige constructie is en hoe die verstevigd kan. Hoe het karakter van het gebouw behouden blijft.

Inspelen op onvoorziene situaties

De grote lijnen zijn voor aanvang van een renovatie wel duidelijk. Maar u weet nooit precies wat u tegenkomt. Daarom moeten juist tijdens het proces nog veel keuzes gemaakt worden. Of het mogelijk is een bestaande muur te behouden door er simpelweg extra isolatie voor te plaatsen. Of er borrelt een idee op om karakteristiek bouwmateriaal te hergebruiken. We hebben al vele renovaties verzorgd en weten hoe we kunnen reageren op dit soort onvoorziene situaties. We zien er juist kansen in, om het karakter te verrijken of de kosten te drukken. Het is onze kracht om creatief te reageren, en zo binnen budget tot een voor de opdrachtgever goed eindresultaat te komen.

Gebouw blijft in gebruik

Veel renovaties voeren we uit terwijl het gebouw – deels – in gebruik blijft. We benadrukken graag dat we dan extra maatregelen treffen om de veiligheid van de andere gebouwgebruikers te garanderen. Daarnaast houden we natuurlijk graag rekening met uw processen, zodat ook de continuïteit zo goed als mogelijk is gewaarborgd.

Divers werk

Woningen, kantoren, scholen of zorgcomplexen. Alleen bouwkundige werkzaamheden, de coördinatie van installaties of Design & Build. Alles is mogelijk. En het onderhoud? We stellen graag een meerjaren onderhoudsplanning op en voeren het planmatig en correctief onderhoud met onze mensen van Bouwservice uit.