Bouwen aan beter onderwijs

De sector staat onder druk. Werkdruk en regeldruk, maar ook de druk om te vernieuwen. Inhoudelijk, bijvoorbeeld met projectonderwijs of samenwerking met het bedrijfsleven. Maar juist ook zichtbaar, met een state-of-the-art research center of een premium science park. Want dat trekt talent. Om concurrentie de baas te zijn, bundelen instellingen hun krachten – soms in fusies – en vergroten zo hun budgetten. En ook die staan onder druk. En ambities? Die zijn er genoeg.

Een nieuwe high-quality universiteitscampus? Daar onderscheidt u zich mee. Nieuw talent komt af op state-of-the-art research centers, goede studiefaciliteiten en woonruimte. Dat trekt internationale studenten, en talenten uit alle Nederlandse provincies. Een aansprekende campus kan de doorslag geven voor een keuze voor Utrecht boven Eindhoven. Voor Zwolle boven Groningen.

Meer behoefte aan diversiteit en flexibiliteit

De functie van gebouwen verandert. Lokalen worden volledig ingericht en geëquipeerd rondom specifieke doeleinden, waar instellingen zich mee onderscheiden. Er vindt minder klassikaal onderwijs plaats, er wordt meer gewerkt in groepen en projecten. En er wordt steeds vaker samengewerkt met bedrijven, die zich ook in het gebouw vestigen. Zo zal het onderwijs komende decennia nog tal van veranderingen te wachten staan. Om te kunnen meebewegen, willen onderwijsinstellingen vooral flexibel blijven. Daar moet het gebouw aan voldoen.

Duurzaam en vooral slim bouwen

Flexibiliteit betekent vooral slim bouwen. Financieel duurzaam, zodat u gedurende de hele levensduur weinig onderhoud en juist maximaal profijt heeft. En een toekomstbestendig gebouw, met voldoende mogelijkheden de ruimtes multifunctioneel te gebruiken. Dat betekent nadenken over materialen, draagconstructie, en ruimte houden voor leidingwerk. Ook een slimme bouwmethode kan veel winst opleveren in bouwtijd en kosten. Zo draait renovatie of nieuwbouw van een schoolgebouw – heel toepasselijk – vooral om slim denkwerk. En dat is nu precies het soort uitdaging waar wij van houden.

Slim bouwen betekent ook: zoveel mogelijk in de schoolvakanties, en daarbuiten goed afgestemd en met extra veiligheidsmaatregelen voor leerlingen. Met zo min mogelijk hinder voor uw operationele processen, en met goede communicatie met omwonenden. Geen enkel probleem, dat zijn we allemaal gewend.