Uw partner voor projectontwikkeling

Het landschap voor projectontwikkeling verandert ingrijpend. Dat begon al bij de financiële crisis. Inmiddels moet u steeds meer specialistische kennis bezitten, creatievere plannen bedenken, en samenwerken met meer partijen. Kansen zijn er genoeg, want gemeenten barsten van de ambities. Van u wordt verlangd dat u dit alles samenbrengt en investeerders alle zorgen uit handen neemt. Wij helpen u de risico’s te controleren en een solide project te draaien.

Woning- en (commercieel) vastgoedprojecten worden niet langer als geïsoleerde opgaven beschouwd. Gemeenten richten zich op verdichting en het bereiken van klimaatdoelstellingen. Zoekt u samenwerking met meer partijen die ook nieuwe mobiliteitsvormen in uw project integreren en (lokale) duurzame energievoorziening, dan krijgt uw project sneller groen licht. Maar het wordt allemaal wel complexer.

Een gerust gevoel

Al dit soort methoden en technieken zijn bij ons bekend. Zo kunnen we bouwkosten uitermate nauwkeurig inschatten en planningen strak afspreken, ook met derden. Zo houdt u risico’s onder controle en kunt u uw investeerders rust en zekerheid bieden. Het is een gerust gevoel dat hun – en uw – ROI is veiliggesteld.

Specialisatie

Daarnaast zien we steeds vaker gemixte projecten zoals hybride woon-werk-winkel projecten of studenten- en seniorenhuisvesting. Begrijpt u de wensen van alle bewoners en huurders van dit type projecten? Want er wordt van u verwacht dat u hen precies die diensten aanbiedt die hen interesseert. Dat vraagt een andere mindset, en meer specialistische kennis. Nog een risico om te controleren.

Uw ervaren partner voor projectontwikkeling

Als bouwpartner kunnen we van grote waarde zijn. Want met dit soort nieuwe projecten hebben we ruime ervaring. We hebben actuele kennis van duurzame energievoorziening, nieuwe mobiliteit en andere ontwikkelingen en we kennen de markt op ons duimpje. En we begrijpen doelgroepen en stakeholders. Met die kennis en ervaring vergroten we de maakbaarheid, schatten de bouwkosten nauwkeurig in en controleren de financiële risico’s. Zodat uw investeerders rustig achterover leunen. En u precies weet waar u aan toe bent.