Woningbouw

De druk staat op de ketel. Op de agenda staan uitbreiding van het woningareaal en verduurzaming. Want woningen stoten fors CO2 uit en de energiekosten nemen almaar toe. Om wonen betaalbaar te houden moet het energiezuiniger. Tegelijk verwachten huurders steeds meer ruimte om individuele keuzes te maken. En de vraag verandert, want ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen.

Woningcorporaties staan middenin de samenleving. Ze hebben een belangrijke taak in het aanbieden van betaalbare woonruimte en het creëren van fijne leefomgevingen. Voor de huurders en de samenleving zouden veel corporaties het areaal graag verduurzamen. Of zodanig aanpassen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want er moet overal wel wat gebeuren, en werkzaamheden moeten met elke bewoner individueel afgestemd. Het wordt al snel een wirwar aan projectmanagement. Bovendien moeten er strategische keuzes gemaakt worden. Over de total costs of ownership. Zodat u nu bijvoorbeeld slim investeert in duurzame materialen, en straks jaren onderhoudsvrij bent. We denken graag met u mee.

Samen sneller, samen beter

Een renovatie- of verduurzamingsproject bestaat eigenlijk uit vele kleine projectjes, waarbij processtappen en werkzaamheden in zekere mate worden herhaald. Er is winst te behalen door het werk slim te organiseren, vooral in de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer. Want die traditionele verhouding pakt bij dit werk inefficiënt uit. Beter spreken we een gemeenschappelijk doel, belang en prestatieverplichting af. Daarna nemen we u werk uit handen en kunnen we daadkrachtig handelen. Voor zo’n open samenwerking is vertrouwen nodig. Er is ook veel te winnen: hogere snelheid, minder kosten, minder rompslomp. En dat is precies waar de huidige markt om vraagt.

Proces én afstemming

Onze kracht ligt in het proces- én bewonergericht bouwen, in goede onderlinge afstemming. Dat is het resultaat van ruime ervaring in woningbouw en -renovatie. Daarin heeft samenwerking en communicatie een steeds prominentere rol gekregen. We zijn inmiddels gewend samen te werken met de gemeente en met zorgorganisaties, te luisteren naar bewonersverenigingen en andere belanghebbenden, informatie te delen en te komen tot de juiste oplossingen voor leefbare wijken en een duurzame stad. Betrokkenen waarderen met name hoe we meedenken en zorgvuldig met alle partijen communiceren.