Bouwen aan betere zorg

Huisvesting is een belangrijk onderwerp in de zorg. Veel zorggebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe. En die verandert, want mensen hebben hogere verwachtingen en willen langer zelfstandig wonen. De wens voor nieuw zorgvastgoed is groot. Maar hoe krijgt u de businesscase sluitend? Daar helpen we u graag mee.

Een investering in vastgoed staat lange tijd in de boeken. Daar tegenover staat exploitatie, die moet dus onverminderd hoog zijn om de investering te dekken, ook tijdens de bouw. Bovendien wilt u rekening houden met de toekomst: u wilt geen gebouwbeheerder worden, maar volledig blijven focussen op zorg. En u wilt flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt nogal wat van de businesscase.

Investeerders

Het financiële plaatje is beter haalbaar door investeerders aan te trekken. U ontwerpt het gebouw, zij dragen de lasten, u betaalt huur. Volgens die constructie hebben we al veel (zorg)gebouwen ontwikkeld. We geven uw investeerders nauwkeurig inzicht in bouwkosten en planning, we vergroten de maakbaarheid en dragen zelf nog jaren zorg voor het beheer en onderhoud. Ook zijn we bekend met Design & Build waarbij we eigen partners én beleggers meenemen. We vertellen u er graag meer over.

Keuzevrijheid

Ook een slim ontwerp brengt nieuw zorgvastgoed dichterbij. Waarbij de risico’s strak beheerst worden, de bouwtijd kort is, en de exploitatielast beperkt. En waarbij ruimtes multi-inzetbaar zijn en u dus ook in de toekomst keuzevrijheid houdt. Ons gespecialiseerde zorgteam begrijpt uw belangen en business. We denken graag met u mee en vinden het een sport om vernuftige oplossingen te bedenken.

Partnership

Het bouwen of renoveren van uw zorgomgeving doen we niet alleen, het is een teamprestatie van alle betrokkenen. Om elkaars expertise zo goed mogelijk te benutten, willen we zo snel mogelijk met u en alle – vaak specialistische – partners om tafel. We communiceren open en helder en creëren een sfeer waarin we op elkaars werk vertrouwen. Dat is prettig voor de sfeer, de budgettering, de bouwprestaties, én de planning.

Samen met bewoners en medewerkers

Vaak bouwen we op plekken waar zorg en wonen elkaar ontmoeten. Dat vraagt een bijzondere aanpak. Zo ontwikkelen we bouwplannen waarin het comfort en welzijn van uw bewoners en medewerkers centraal staat. Hun betrokkenheid en tevredenheid bepaalt het succes van de nieuwe of gerenoveerde huisvesting. Daarom betrekken we hen al vroeg in het proces, zodat we wensen inventariseren en verwachtingen managen. Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat tijdens ons bouwproces uw zorg gewoon door kan gaan. We maken heldere afspraken en hanteren een strikte planning zodat we eventuele hinder minimaliseren.