Verantwoordelijkheid nemen

Als bouwbedrijf hebben we onherroepelijk impact op onze omgeving, zowel ecologisch als maatschappelijk. Die verantwoordelijkheid gaan we niet uit de weg, we dragen het juist met trots. We durven stelling te nemen. Zo omarmen we de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En we doen meer.

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Zo moet een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Oprecht betrokken

Ballast Nedam heeft als eerste bouwbedrijf de stap gezet om zich aan te sluiten bij deze doelen. Ook ons moederbedrijf Renaissance committeert zich aan deze doelen en implementeert ze in de strategie, cultuur en dagelijkse bedrijfsactiviteiten. We zijn ervan overtuigd dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan alle 17 doelen en hopen andere bouwbedrijven te inspireren om in onze voetsporen te treden. Zo bouwen we samen aan een duurzamere wereld.

Integrale benadering

Ambities vormen een goede eerste stap, maar daar willen we het niet bij laten. Daarom sloten we ons aan bij het Charter. Dat resulteert in een praktisch handelingskader, waarbij we duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid integraal benaderen in al ons werk. Zo maken we het concreet.

Doen wat we kunnen

Verantwoord ondernemen draait om grote thema’s als klimaatverandering en inkomensverschillen. Die kunnen we in ons eentje niet oplossen, maar daar laten we ons niet door uit het veld slaan. We zijn juist heel gemotiveerd om te beginnen bij de zaken waar we wél zelf invloed op hebben. Bijvoorbeeld de keuzes op de bouwplaats of de projecten die we aannemen. Zo nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. En daar voelen we ons goed bij.